MỸ NGHỆ TƯỢNG ĐỒNG

TƯỢNG ĐỒNG

Chúng tôi, Công Ty Đồng Hiệp Thành được thành lập bởi những con người đam mê nghệ thuật, ham tìm tòi và sáng tạo. Được thành lập vào năm 2000 tại Tỉnh Bình Dương với số vốn ít ỏi ban đầu, hiện tại công ty chúng tôi đả đạt được những thành công nhất định trong nghề đúc đồng, một ngành nghề truyền thống được biết đến như là một nghề được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong một gia tộc hay một làng nghề.