MỸ NGHỆ TƯỢNG ĐỒNG

TƯỢNG ĐỒNG

Phước Lộc Thọ Lớn

Chi tiết sản phẩm:

Giá:13.800.000 VNĐ

Giá khuyến mãi:12.420.000VNĐ

Chiều cao:37 cm

Chiều ngang:51 cm

Chiều sâu:16 cm