MỸ NGHỆ TƯỢNG ĐỒNG

TƯỢNG ĐỒNG

Có thể nói đúc đồng là một trong những nghề truyền thống có lịch sử lâu đời nhất của đất nước ta nói riêng và lịch sử thế giới nói chung. Khởi nguồn ban sơ từ nền văn hóa Phùng Nguyên có niên đại cách đây khoảng 4000 năm, tiếp theo sau là văn hóa Đông Sơn có niên đại cách đây 2000-2500 năm nổi danh với sản phẩm trống đồng. Tiếp theo đó là sự ra đời của các làng nghề đúc đồng truyền thống của Việt Nam: làng nghề đúc đồng Đại Bái (Thế kỉ XI)