MỸ NGHỆ TƯỢNG ĐỒNG

TƯỢNG ĐỒNG

Tượng Bì Hươu Đế Vuông màu Đen

Chi tiết sản phẩm:

2.400.000 VNĐ

Chiều cao:180 cm

Chiều ngang:140 cm

Chiều sâu:150 cm