MỸ NGHỆ TƯỢNG ĐỒNG

TƯỢNG ĐỒNG

Tượng Tara

Chi tiết sản phẩm:

Tượng đẹp

Giá:500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi:400.000VNĐ

Chiều cao:20 cm

Chiều ngang:15 cm

Chiều sâu:10 cm

Tượng đẹp